x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Literatura x Representacions i models x Sortides i treball de camp