x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes