x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models