x Maquetes i construccions x Literatura x Comunicació oral x Resolució de problemes x Representacions i models