x Maquetes i construccions x Literatura x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC