x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació oral