x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Imatge, so i vídeo