x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Eines TIC