x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació