x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació