x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Representacions i models x Sortides i treball de camp