x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Resolució de problemes