x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació