x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Sortides i treball de camp