x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Eines TIC