x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació