x Maquetes i construccions x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral