x Maquetes i construccions x Eines TIC x Literatura x Resolució de problemes