x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models