x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Representacions i models