x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC