x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models