x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita