x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Comunicació escrita