x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Representacions i models