x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita