x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models