x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació oral