x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Animacions i simulacions