x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Comunicació oral