x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo