x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Mapes i plànols