x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Representacions i models