x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes