x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp