x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Taules i gràfics x Material manipulable