x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Eines TIC