x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Exercitació lingüística