x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Gestió d'informació