x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Indagació i recerca