x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x AICLE/CLIL/EMILE