x Raonament i argumentació x Sortides i treball de camp x Fonts primàries