x Raonament i argumentació x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo