x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE x Representacions i models