x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo