x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació