x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp