x Representacions i models x Comunicació escrita x Comunicació oral x Gestió d'informació x Eines TIC