x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Eines TIC