x Representacions i models x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Gestió d'informació